APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

 

UAB „Vertybių sauga“, apsauginių plombavimo priemonių gamybos ir prekybos, o taip pat konsultavimo paslaugas bei techninius saugos sprendimus teikianti įmonė, siekia:
 
  • Teikti klientų poreikius ir lūkesčius pateisinančią paslaugą, atitinkančią Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus;
  • Saugoti aplinką nuo galimo veiklos neigiamo poveikio, teikiant prioritetą aplinkos apsaugai bei taršos prevencijai.
 
Siekdami tikslų įsipareigojame:
  • Nuolat prižiūrėti ir tobulinti vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitikimo LST EN ISO 14001:2015 standartui;
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti darbuotojų aplinkosauginio sąmoningumo;
  • Diegti įmonėje technines naujoves, laikantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų;
  • Vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių teisės aktų, standartų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų;
  • Veikloje taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones, taupiai naudoti gamtos išteklius;
  • Skirti reikalingus išteklius nustatytiems organizacijos tikslams bei užduotims įgyvendinti.
 
Šios politikos įgyvendinimui UAB „Vertybių sauga“ sukūrė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
 
 
2022-05-20